De Voiz Academie is een plek waar mensen een eerste stap kunnen maken richting leren, werk en participatie. De Voiz Academie is er voor mensen die dakloos zijn of waren en te kampen hebben gehad met verslaving, schulden, psychiatrie of huiselijk geweld. Zij kunnen vaardigheden leren die hen klaar maken om hun (vrijwilligers)werk nog beter te doen, betaald werk te vinden of een opleiding te volgen.

In een veilige omgeving kunnen mensen op hun eigen tempo en niveau leren en werk combineren. Zo hebben ze een betere start op de arbeidsmarkt. Een belangrijke voorwaarde is dat mensen zover hersteld zijn, dat ze toe zijn aan een volgende stap en actief willen zijn als vrijwilliger óf betaald medewerker zoals bijvoorbeeld pandbeheerder of huismeester.

Je kunt je nu opgeven voor:

  • Het voortraject voor 2024.
  • Mbo-opleiding Facilitair medewerker.

Hoe meld ik me aan?
Wil je voor jouw aanmelding overleggen of heb je vragen? Bel dan met Marleen van de Voiz Academie: 06 – 83 21 72 96